Zifferblatt aus Ebenholz und goldenem Holz – Walt Disney Concert Hall

Zifferblatt aus Ebenholz und goldenem Holz – Walt Disney Concert Hall

Zurück zum Blog